Extra budget voor ontkluizing Molenbeek

Home > Inwoners > Nieuws > Extra budget voor ontkluizing Molenbeek

Extra budget voor ontkluizing Molenbeek

RSS

De voorbereidingen voor het opwaarderen van de Grotestraat en Vloetweg in Oploo zijn in volle gang. Het Inrichtingsplan Opwaarderen Grotestraat en Vloetweg is in juni 2021 goedgekeurd. Daarna is de gemeente, op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad, aan de slag gegaan met de bewonersparticipatie.

Extra budget

Inmiddels heeft de gemeenteraad aan het ontkluizen van de Oploosche Molenbeek, als onderdeel van het opwaarderen van de Grotestraat en Vloetweg, een extra budget van € 500.000 toegekend. Het project kan nu worden voorbereid met het uitgangspunt dat de volledige overkluizing wordt ontkluisd. Tot nu toe was het ontkluizen van de helft van de overkluizing het maximaal haalbare.

Langere periode

Door het extra budget komen er dus nieuwe mogelijkheden voor het project. Deze nieuwe mogelijkheden moeten worden doorgerekend, en ook het technisch voorontwerp dat momenteel wordt uitgewerkt moet worden aangepast. Dit betekent dat het langer duurt voordat het project daadwerkelijk kan worden gestart. Daarvoor kunnen we, naar verwachting begin 2022, een informatieavond organiseren voor de betrokkenen.

Alle informatie over het project is te vinden op www.sintanthonis.nl/molenbeek