Enquête voor inwoners over samenwerking met gemeente Land van Cuijk

Home > Inwoners > Nieuws > Enquête voor inwoners over samenwerking met gemeente Land van Cuijk

Enquête voor inwoners over samenwerking met gemeente Land van Cuijk

RSS

Half november start een online enquête voor de inwoners van de toekomstige gemeente Land van Cuijk. Gevraagd wordt onder andere wat inwoners belangrijk vinden in hun dorp en hoe zij met de gemeente willen samenwerken.

Dit is een van de activiteiten om inwoners te betrekken bij het zo goed mogelijk inrichten van de gemeente Land van Cuijk. Burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert: “We hebben gekozen om samen een grotere gemeente te vormen, omdat deze grootte ons meer slagkracht geeft. Maar vanaf het begin hebben we ook gezegd: we doen het op zo’n manier, dat de 29 dorpen centraal staan en we dicht bij onze inwoners blijven”.

Wethouder Bouke de Bruin, gemeente Boxmeer: “En dat betekent ook ruimte geven aan alle goede energie die er in dorpen en inwoners zit. We willen de nieuwe gemeente zo inrichten, dat er een goed klimaat is voor initiatieven van dorpen, verenigingen en individuele inwoners”. 

De informatie die met de enquête wordt opgehaald, is onderdeel van het advies over het inrichten van de nieuwe organisatie aan de gemeenteraad en het management. Ook wordt deze ingezet om te kijken op welke manier inwoners hier verder over mee willen praten, denken en doen. Onder andere tijdens bijeenkomsten, als de coronamaatregelen dit weer toelaten.

Vanaf deze week gaat de campagne van start, waarin inwoners van een groot aantal dorpen van de gemeente Land van Cuijk laten weten waarom zij het belangrijk vinden mee te praten, te denken en te doen. 

Klik hier voor de promovideo