Een terras op zomeravonden; openingstijden terras Friends verruimd

Home > Inwoners > Nieuws > Een terras op zomeravonden; openingstijden terras Friends verruimd

Een terras op zomeravonden; openingstijden terras Friends verruimd

RSS

Vanaf 1 juni krijgt horecaonderneming Friends op de Brink 5 in Sint Anthonis toestemming de openingstijden van het terras te verruimen. In goed overleg met de betrokken partijen is hier door alle partijen mee ingestemd. De verruimde openingstijden van het terras passen bij de visie van een levendig centrum in de grootste kern van de gemeente. Deze vergunning staat los van de extra mogelijkheden voor horecaondernemingen, landelijk en lokaal, in het kader van de coronacrisis.

Gesprekken tussen betrokkenen
Bij de voorbereiding van de vergunningsaanvraag tot verruimde terrastijden is nadrukkelijk ingezet op het behoud van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor alle betrokken partijen. Om dit te kunnen realiseren zijn gesprekken gevoerd tussen aanvrager, direct aanwonende(n) en gemeente. Deze hebben geresulteerd in het opstellen van een omgangsovereenkomst, die door de eigenaar en bedrijfsleider van Friends, direct aanwonende en de gemeente Sint Anthonis is ondertekend. De partijen staan achter de gemaakte afspraken en kijken uit naar een succesvol zomerseizoen.

Openingstijden
Met de nieuwe openingstijden heeft Friends de mogelijkheid om gedurende de zomerperiode langer open te blijven. In de maanden april en september mag het terras op vrijdag en zaterdag tot 23.00 open blijven, gedurende de overige avonden tot 22.00 uur. Van mei tot en met augustus vindt verruiming van de openingstijden plaats van dinsdag tot en met zondag tot 23.00 uur. Gedurende de maanden oktober tot en met maart is het terras van dinsdag tot en met zondag geopend van 07.00 tot en met 19.00 uur.

Voorwaarden
Om de aanvaardbare verruiming te borgen wordt vooralsnog besloten tot een tijdelijke vergunning met een geldigheidsduur van 5 jaar. Mochten de gemaakte afspraken incidenteel een afwijking nodig hebben, dan gaan de betrokkenen opnieuw gezamenlijk in overleg.