E-mailservice ruimtelijke plannen

Home > Inwoners > Nieuws > E-mailservice ruimtelijke plannen

E-mailservice ruimtelijke plannen

RSS

Wekelijks publiceert de gemeente in het huis-aan-huisblad de officiĆ«le bekendmakingen. Deze gaan bijvoorbeeld over wijzigingen in bestemmingplannen. Als een plan ter inzage wordt gelegd, hebben inwoners de kans hierop te reageren. 

Wilt u deze bekendmakingen in uw mailbox ontvangen? Dat kan! U kunt zich abonneren op de -emailservice. Op de website www.overuwbuurt.overheid.nl meldt u zich hiervoor aan.

Kijk voor meer informatie over bestemmingsplannen en inspraak op www.sintanthonis.nl/bestemmingsplannen