De bouwteams krijgen vorm

Home > Inwoners > Nieuws > De bouwteams krijgen vorm

De bouwteams krijgen vorm

RSS

In 2022 is het Land van Cuijk een feit. We zijn dan één stevige gemeente die bestaat uit maar liefst 29 dorpen. Het is belangrijk dat elk dorp in de nieuwe situatie tot zijn recht komt. Om daarvoor te zorgen wordt er eerst een soort schets gemaakt van elk dorp. Hierin staan de sterke punten, de verbeterpunten en de prioriteiten afgebeeld. De schets geeft aan wat er nodig is om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Het wordt een soort curriculum vitae dat wordt aangeboden aan het bestuur van de nieuwe gemeente.

De bouwteams maken de schets

En wie gaat die schets dan maken? Dat doen de dorpen zelf. De dorps- en wijkraden zijn gevraagd om een bouwteam samen te stellen. In dit team zitten inwoners, winkeliers, voorzitters van verenigingen, dorpsraadleden en noem maar op. Het is een vertegenwoordiging van het dorp. Op dit moment wordt er in de dorpen hard gewerkt aan de samenstelling van deze teams. Er zijn inmiddels al méér dan 15 teams compleet! De bedoeling is dat de bouwteams eind maart van start gaan. Elk bouwteam komt twee keer bij elkaar. De gesprekken gaan over de huidige voorzieningen, de kwaliteit ervan, over de zaken die worden gemist en over de prioriteiten die het dorp heeft. De antwoorden op deze vragen worden vastgelegd in een mooi curriculum vitae.

Aanpak in Sint Anthonis

Voor de bouwteams van Sint Anthonis geldt een afwijkende afspraak is gemaakt. Deze dorpen hebben anderhalf jaar geleden de schets (het kernencv) al gemaakt aan de hand van exact dezelfde werkmethode. Tijdens de ontwikkeling van de dorpsontwikkelingsplannen is met groepen van 20 personen (per kern een vertegenwoordiging van de inwoners). Met deze dorpen gaan we geen nieuwe bouwteams samenstellen om nog een keer dezelfde werksessies te doorlopen. Afgesproken is dat het bouwteam in deze dorpen bestaat uit een afvaardiging van de groepen van 20. Zij gaan in de sessie vooral ‘toetsen’ of en in welke mate hun kernencv moet worden aangepast of aangevuld.

Ook u kunt reageren

Belangrijk is dat uiteindelijk niet alleen de bouwteams achter het te maken curriculum vitae staan, maar natuurlijk ook de overige inwoners. Daarom is ervoor gekozen om de eerste versie van de schets online voor te leggen aan alle inwoners van de kernen die dat leuk of interessant vinden. Dat doen we via het participatieplatform ‘Ons Land van Cuijk’. Via de website www.gemeentelandvancuijk.nl houden we u op de hoogte hoe en wanneer informatie op het platform te vinden is.