Coronavirus en evenementen

Home > Inwoners > Nieuws > Coronavirus en evenementen

Coronavirus en evenementen

RSS

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op de samenleving. Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen zijn diverse maatregelen in werking getreden. Eén van de maatregelen was een landelijk verbod op evenementen tot 1 juli 2020. Evenementen kunnen ook op dit moment niet in de normale vorm (zoals we dat kenden vóór de uitbraak van het coronavirus) georganiseerd worden.

Wij zijn de organisatoren van de verschillende evenementen tegemoet gekomen. Dat hebben we gedaan door geen leges te heffen voor evenementen die geen doorgaan konden vinden en voor evenementen die nog gepland staan maar vanwege beperkende maatregelen niet kunnen plaatsvinden. Ook hebben wij de looptijd van meerjarenevenementenvergunning die geen doorgaan konden vinden met 1 jaar verlengd.

Wij hopen dat hiermee de organisatoren een steuntje in de rug krijgen voor het organiseren van de volgende editie van hun evenement.