Coronacrisis: BSOB stuurt geen nieuw aanslagbiljet, aanmaningen (18-3-2020)

Home > Inwoners > Nieuws > Coronacrisis: BSOB stuurt geen nieuw aanslagbiljet, aanmaningen (18-3-2020)

Coronacrisis: BSOB stuurt geen nieuw aanslagbiljet, aanmaningen (18-3-2020)

RSS

Het kabinet heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er belastingplichtigen die minder of geen inkomen hebben de komende tijd. Het voltallige bestuur (alle deelnemende gemeenten en Waterschap Aa en Maas) van BSOB wil deze belastingplichtigen graag tegemoet komen en heeft daarom een aantal maatregelen genomen.

Tot 1 juli geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen.

Tot 1 juni verstuurt BSOB geen nieuwe aanslagbiljetten. BSOB verstuurt in deze periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen.

Wat kunt u doen bij betalingsproblemen?

Heeft u door het coronavirus geen inkomsten meer en komt u daardoor in betalingsproblemen? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in op www.bs-ob.nl.

Automatische incasso loopt gewoon door.

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.

Vragen

Heeft u andere vragen? Kijk op www.bs-ob.nl op de vraag- en antwoordpagina over het coronavirus of bel naar 088-5510000.