Coronacrisis: Bericht van burgemeester Fränzel (16-03-2020)

Home > Inwoners > Nieuws > Coronacrisis: Bericht van burgemeester Fränzel (16-03-2020)

Coronacrisis: Bericht van burgemeester Fränzel (16-03-2020)

RSS

Beste inwoners,

Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt, zo’n uitzonderlijke situatie als we nu zien met de uitbraak van het coronavirus. Het overvalt ons allen en heeft een enorme impact op iedereen. Alle inwoners van de dorpen in de gemeente Sint Anthonis hebben ermee te maken. Wellicht bent u zelf op leeftijd, heeft u kinderen waarvoor u nu opvang moet regelen, heeft u als ondernemer te maken met een bedrijf dat noodgedwongen haar deuren sluit of heeft u als zzp-er onzekerheid over nieuwe opdrachten. Deze situatie heeft voor u allemaal consequenties, en het is heel begrijpelijk dat u zich zorgen maakt.

Gelukkig hebben we in Nederland de beschikking over goede hulpdiensten en zorg. Al die mensen werken nu keihard om de crisis te beslechten. We kunnen met elkaar onze grote waardering voor deze groepen uitspreken. En natuurlijk ook voor alle andere mensen die het land nu draaiende houden. Als gemeente staan wij paraat om, daar waar nodig is, onze hulp te bieden aan scholen, zorginstellingen, ondernemers en ook alle inwoners die vragen hebben.

Wij rekenen ook op uw eigen verantwoordelijkheid en zorgen er samen voor dat we deze bijzondere situatie gaan beslechten. Misschien heeft u zelf steun of hulp nodig, vraagt u deze dan ook aan uw omgeving. Maar u kunt zich ook inzetten om uw vrienden of kennissen die uw hulp nodig hebben, te ondersteunen.  

Volgt u de actuele landelijke informatie en gebruikt u daarbij ook de informatie op de website van gemeente. U mag ons altijd bellen op telefoonnummer (0485) 38 88 88, stuur uw vraag via postbus@sintanthonis.nl of via een WhatsApp bericht (06) 30 35 31 00.

In deze bijzondere situatie doet iedereen zijn uiterste best om de crisis te beslechten. De regering, de hulpdiensten en ook de gemeente draagt haar steentje bij. Alleen samen gaat het ons lukken om deze crisis tot een goed einde te brengen. Het kan nog even gaan duren, dus kijk ook om naar elkaar en heb oog voor die buurman of buurvrouw die uw hulp nodig heeft. We kennen allemaal de Brabantse saamhorigheid, dit kan nu niet altijd fysiek, maar blijf in contact met uw naasten en uw omgeving.

M.A. (Marcel) Fränzel MSc

Burgemeester