Corona: Sociale zaken & Corona (24-03-2020)

Home > Inwoners > Nieuws > Corona: Sociale zaken & Corona (24-03-2020)

Corona: Sociale zaken & Corona (24-03-2020)

RSS

Bij Sociale zaken volgen we de landelijke richtlijnen op om het coronavirus te bestrijden. Tegelijkertijd willen we iedereen zo goed mogelijk helpen. Daarom hebben we de dienstverlening aangepast zolang de maatregelen van kracht zijn.

Aangepaste dienstverlening

Dienstverlening wordt verzorgd vanuit gemeentehuis Boxmeer
De dienstverlening vanuit Sociale Zaken gaat als volgt door:

  • de balie is gesloten;
  • we voeren geen huisbezoeken uit;
  • we leveren onze diensten telefonisch tussen 8.30 uur tot 16.00 uur.

Wat betekent dit verder voor u

uitkeringen worden gewoon betaald;

  • bijzondere bijstand wordt gewoon betaald;
  • inkomstenformulieren, wijzigingen en declaratieformulieren kunt u indienen;
  • de voorzieningen lopen door (Wmo, schuldhulp, budgetbeheer, enz.).

Nieuwe aanvragen

Nieuwe aanvragen worden in behandeling genomen. U kunt zich voor een voorziening of regeling melden via de telefoon (0485-585911) of per mail (gemeente@boxmeer.nl).

Als u zich per mail meldt vragen wij u om uw verzoek kort toe te lichten en uw telefoonnummer te vermelden. Wij nemen dan telefonisch contact met u op en zullen u alle informatie over de procedure uitleggen.

Indienen nieuwe aanvragen

Om iedereen zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij om:

  • onze formulieren te gebruiken en de procedure te volgen;
  • de aanvraag volledig en ordelijk in te dienen via e-mail of per post;
  • te zorgen dat alle gevraagde bewijsstukken zijn toegevoegd;
  • daarna te wachten op een reactie vanuit de gemeente.

Is uw aanvraag niet compleet, dan sturen wij een brief met uitleg. Wij geven u altijd de gelegenheid om ontbrekende gegevens in te dienen.

Adviezen van andere organisaties opvolgen

Hebt u naast uw uitkering ook (vrijwilligers-) werk, een re-integratietraject of dagbesteding? Volg dan de adviezen op van de werkgever of de organisatie waar u bent.