Corona: Handhaving noodverordening (16-03-2020)

Home > Inwoners > Nieuws > Corona: Handhaving noodverordening (16-03-2020)

Corona: Handhaving noodverordening (16-03-2020)

RSS

Op zondag 15 maart 2020 is tijdens een persconferentie door de Rijksoverheid een noodverordening afgekondigd in verband met het Coronavirus. In die noodverordening staat dat alle horeca- en eetgelegenheden, en andere voor publiek openstaande inrichtingen en gebouwen (denk aan: sportkantines, sporthallen en gemeenschapshuizen), per direct de deuren moesten sluiten. Lokale overheden zijn opgeroepen tot handhaven over te gaan.

Direct na deze persconferentie hebben handhavers van de gemeente Sint Anthonis een ronde door de gemeente gemaakt en hebben zij gelukkig kunnen constateren dat de regels zorgvuldig worden nageleefd.  

Gesloten voor bezoekers

Alle horeca- en eetgelegenheden behoren dus vanaf zondag 15 maart, om 18.00 uur gesloten te zijn. Dit geldt ook voor sportkantines, sporthallen en gemeenschapshuizen. Bezoekers of gebruikers van deze locaties kunnen in elk geval tot en met 6 april deze locaties niet gebruiken of bezoeken. Handhaving van deze maatregel vindt plaats tot en met in elk geval 6 april.

Regelmatig controles

Vanaf zondagavond zijn we met regelmaat controles blijven uitvoeren. We zijn blij te constateren dat iedereen zich aan de opgelegde regels houdt. Voor ieders gezondheid roepen we u op dit te blijven doen. Samen nemen we de verantwoordelijkheid om verspreiding van dit virus in te dammen.

Voor de tekst van de noodverordening kunt u terecht op de website van de Veiligheidsregio.