Coalitieprogramma: ruim over de helft, en goed op dreef!

Home > Inwoners > Nieuws > Coalitieprogramma: ruim over de helft, en goed op dreef!

Coalitieprogramma: ruim over de helft, en goed op dreef!

RSS

College biedt raad tussentijds resultatenoverzicht

In 2018 hebben de coalitiepartijen SintAnthonisNU en VVD met elkaar het Coalitieprogramma 2018-2022 ‘Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied’ ondertekend en is het bijbehorende Uitvoeringsprogramma (UP) geschreven. Onder het motto ‘Sint Anthonis: prettig leven, nu en in de toekomst!’ wordt samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad gewerkt aan een aantrekkelijker Sint Anthonis. In de zogenaamde Mid Term Review laat het college van B&W de stand van zaken zien.

College is goed op stoom

De resultaten liegen er niet om. Op vrijwel alle fronten is de uitvoering goed op stoom. Sommige werkvelden vragen wat meer tijd dan andere, maar ondertussen worden op vrijwel alle fronten successen geboekt. Na ruim twee jaar uitvoering geeft de Mid Term Review een mooie tussenstand. Wat is er gerealiseerd, wat niet en wat loopt er nog? Inmiddels is meer dan 80% van het voorgenomen beleid opgesteld en in uitvoering genomen. Het college is optimistisch gestemd door deze cijfers.

Per thema

Met een herindeling die steeds meer vorm krijgt, vindt het college het van groot belang om op volle kracht door te gaan met de realisatie van het uitvoeringsprogramma voor de inwoners van de gemeente Sint Anthonis. Enkele onderwerpen uit het Mid Term Review:

 • Krachtige kernen
  Denk o.a. aan: evenementenbeleid, speelruimteplan, inclusieve samenleving, vitale kernen, starterslening, bewegen stimuleren
 • Duurzaamheid & Energietransitie
  Denk o.a. aan: groen/blauwe schoolpleinen, pilot zonneakkers, stimulering asbestverwijdering, LED buitenverlichting
 • Transitie Buitengebied
  Denk o.a. aan: agragrisch contactfunctionaris, keukentafelgesprekken, staldering, mest als grondstof, opzet meetnet luchtkwaliteit, landschapsprojecten
 • Overige projecten
  Denk o.a. aan: herindeling, bouwcontroles duurzaam bouwen, N602, inzetten op onderwijsachterstand, integraal veiligheidsplan

In bijgevoegde infographic ziet u wat dat betekent voor de verschillende thema’s.

Bijlagen: