Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020

Home > Inwoners > Nieuws > Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020

RSS

De gemeente Sint Anthonis doet elk jaar onderzoek naar de ervaringen van inwoners die zorg of een voorziening hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau ‘BMC Onderzoek’.

Laat ons weten wat uw ervaringen zijn door de vragenlijst in te vullen. Misschien zijn er dingen die u graag anders wilt. Wij gebruiken uw ervaringen om de dienstverlening, de ondersteuning en voorzieningen in de toekomst voor u – en voor anderen – te verbeteren.

Wie ontvangt een uitnodiging voor het onderzoek?

Hebt u in 2020 een Wmo indicatie (gehad)? Dan kan het zijn dat u in februari een brief met een vragenlijst voor het cliëntervaringsonderzoek hebt ontvangen. U kunt deze vragenlijst schriftelijk of online invullen.

Wat vragen we?

We vragen naar uw ervaringen met de Wmo. Hoe is er met uw hulpvraag omgegaan? Wat vindt u van de kwaliteit van de ondersteuning of voorziening die u krijgt? Welk effect heeft de ondersteuning op uw leven?

Heeft u geen uitnodiging ontvangen?

Wij hebben de uitnodigingen steekproefsgewijs verstuurd. Dit betekent dat wij niet aan alle cliënten die in 2020 een geldige Wmo-indicatie hebben of hebben gehad een uitnodiging sturen.

Tot slot

Uw deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. Bovendien worden de resultaten geheel anoniem verwerkt. Dit betekent dat het voor ons niet mogelijk is om te zien welke antwoorden u heeft ingevuld.