Centrumplan - Deelplan 1 De Brink: Inspraak

Home > Inwoners > Nieuws > Centrumplan - Deelplan 1 De Brink: Inspraak

Centrumplan - Deelplan 1 De Brink: Inspraak

RSS

Op dinsdag 20 juli heeft het college van B&W de uitwerking van deelplan 1 van het Centrumplan Sint Anthonis vastgesteld en opengesteld voor inspraak. Inwoners kunnen de notitie “Naar een bruisende Brink” en de detailtekening op de gemeentelijke website inzien.

Via het bestaande mailadres centrumplan@sintanthonis.nl kunt u uw op- en aanmerkingen aan de gemeente doorgeven. Dit kan tot 30 augustus.

Ook zal er in de hal van het gemeentehuis op zaterdag 7 augustus van 10.30 tot 12.00 een inloopochtend worden gehouden waarbij de tekeningen, die ook digitaal beschikbaar zijn gesteld, uitgeprint tentoongesteld worden. De aanwezige projectleiders kunnen vragen beantwoorden en de tekeningen van toelichting voorzien.

Alle informatie over het centrumplan vindt u op www.sintanthonis.nl/centrumplan