Centrumplan - Deelplan 1 De Brink: Inspraak

Home > Inwoners > Nieuws > Centrumplan - Deelplan 1 De Brink: Inspraak

Centrumplan - Deelplan 1 De Brink: Inspraak

RSS

Op dinsdag 20 juli heeft het college van B&W de uitwerking van deelplan 1 van het Centrumplan Sint Anthonis vastgesteld en opengesteld voor inspraak. Inwoners kunnen de stukken onder aan dit bericht downloaden.  

Via het bestaande mailadres centrumplan@sintanthonis.nl kunt u uw op- en aanmerkingen aan de gemeente doorgeven. 
Ook zal er in de hal van het gemeentehuis op zaterdag 7 augustus een inloopochtend worden gehouden waarbij de tekeningen, die ook digitaal beschikbaar zijn gesteld, uitgeprint tentoon gesteld worden en desgevraagd van toelichting worden voorzien  door de aanwezige projectleiders vanuit de gemeente. Nadere informatie hierover volgt.

Alle informatie over het centrumplan vindt u op www.sintanthonis.nl/centrumplan