Boswerkzaamheden Staatsbossen Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > Boswerkzaamheden Staatsbossen Sint Anthonis

Boswerkzaamheden Staatsbossen Sint Anthonis

RSS

Staatsbosbeheer start morgen met werkzaamheden in het westelijk deel van Boswachterij Sint Anthonis. Er worden bomen geoogst. Het doel van de werkzaamheden is om licht en ruimte te maken voor bestaande bomen en voor nieuwe bomen; de verjonging van bos. Bos blijft dus bos. Het bos is van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet.
De werkzaamheden vinden plaats in de omgeving van Landhorst en Peelven bij Oploo en duren tot medio maart.

Duurzaam bosbeheer
Tijdens deze dunning haalt Staatsbosbeheer selectief een aantal bomen in het bos weg. Zo krijgen de bomen die blijven staan meer ruimte om groter en ouder te worden en krijgen jonge bomen meer kans zich te ontwikkelen. Dat levert een gevarieerder bos op, zowel in verschillende soorten als in leeftijden. Een gevarieerder bos is beter bestand tegen klimaatverandering, lange periodes van droogte, ziektes en stormen. Daarnaast levert het een aantrekkelijker bos op voor bezoekers en een gevarieerdere leefomgeving voor plant en dier.

Peelvenroute en Landhorstroute tijdelijk afgesloten
Vanwege de werkzaamheden zal de oranje gemarkeerde wandelroute Peelvenroute (ingang Gemertseweg, Oploo) en de blauw gemarkeerde Landhorstroute (ingang Heistraat, Landhorst) opeenvolgend één tot twee weken worden afgesloten. Ook zal de parkeerplaats bij het Peelven, ingang Gemertseweg Oploo, vanwege veiligheidsredenen, enkele dagen tot weken worden afgesloten voor publiek. De boswachter adviseert recreanten tot medio maart uit te wijken naar omgeving Natuurpoort De Heksenboom, waar niet wordt gewerkt. De fietspaden in het gebied blijven overigens volledig opengesteld. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven met bordjes en linten zodat bezoekers niet verrast worden door de machines. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de machines te komen.

Voor meer info over bosbeheer bij Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout

Foto: staatsbosbeheer