Bijen in de boomgaard

Home > Inwoners > Nieuws > Bijen in de boomgaard

Bijen in de boomgaard

RSS

Fruittelers zijn gebaat bij een goede bijenstand. Als bijvriendelijke gemeente willen we u het werkboek "Bijen in de boomgaard" niet onthouden; ook wanneer u geen fruitteler bent bevat het veel interessante informatie over bijvriendelijk handelen. 

Het werkboek is opgesteld als een praktische handleiding voor wat fruittelers op hun eigen terrein kunnen doen voor bestuivers. Tot stand gekomen door een intensieve samenwerking van de Fruitmotor met de WUR (Arjen de Groot) in het praktijknetwerk met fruittelers in de Betuwe.