Bekendmaking ontwerpbegroting 2021

Home > Inwoners > Nieuws > Bekendmaking ontwerpbegroting 2021

Bekendmaking ontwerpbegroting 2021

RSS

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis hebben op 30 september 2020 de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2021 gemeente Sint Anthonis aangeboden, met het voorstel de daarin opgenomen en geraamde gemeentelijke lasten en baten voor 2021 vast te stellen.
U kunt digitaal kennis nemen van de ontwerp begroting via de gemeentelijke website,
link: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/SintAnthonis/926367b0-3ec5-4b36-b0fa-006f08a0135d

U kunt de begroting vanaf 1 oktober inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U dient wel vooraf een afspraak te maken.

Sint Anthonis, 1 oktober 2020,
Burgemeester en wethouders