Alzheimer Nederland overhandigt focusbrief

Home > Inwoners > Nieuws > Alzheimer Nederland overhandigt focusbrief

Alzheimer Nederland overhandigt focusbrief

RSS

Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving. Gemeente Sint Anthonis zet zich hier al sinds 2014 voor i​n.

Op basis van de huidige cijfers van inwoners met dementie in onze gemeente verwachten we dat het huidige aantal van 240 inwoners toeneemt naar 580 inwoners in 2050. Dit is meer dan een verdubbeling en 70% van deze inwoners met dementie woont nog thuis. Door corona is nog duidelijker geworden dat de urgentie hoger is dan ooit.

Om deze boodschap onder de aandacht te blijven houden, heeft Alzheimer Nederland focusbrieven ontwikkeld. Deze geven de gemeente handvatten om te helpen de dementiezorg te verbeteren. In deze focusbrief worden vijf focuspunten voor gemeenten benoemd:

  1. Ondersteun mantelzorgers in de zorg voor hun naaste met dementie
  2. Maak en houd uw gemeente dementievriendelijk
  3. Langer meedoen voor mensen met dementie
  4. Werk samen in het regionaal netwerk dementie
  5. Maak een woonzorgvisie en creëer tussenwoonvormen

Wethouder Rob Poel neemt namens de gemeente Sint Anthonis de focusbrief in ontvangst van Gerry Janszen, vertegenwoordiger Alzheimer Nederland van afdeling Land van Cuijk.

Klik hier voor het interview

In deze video gaat Gerry Janszen in gesprek met wethouder Poel over deze 5 focuspunten. 

Rectificatie
In de video is bij focuspunt 3 per abuis de dagbesteding De Huuskamer niet genoemd. In de voorbereiding en het voorgesprek is de dagbesteding De Huuskamer wel meegenomen in het rijtje van de dagbestedingen in onze gemeente. Hiervoor bieden we onze oprechte excuses aan. Dagbesteding De Huuskamer levert een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van inwoners met dementie. Hierdoor kunnen zij langer mee blijven doen in onze samenleving. Dagbesteding De Huuskamer is vanaf 2015 gevestigd in het MFA Oelbroeck. We zijn er trots op dat De Huuskamer al eerder de sticker samen dementievriendelijk heeft mogen ontvangen. Meer weten: www.de-huuskamer.nl