Actuele informatie over ontwikkelingen in land- en tuinbouw

Home > Inwoners > Nieuws > Actuele informatie over ontwikkelingen in land- en tuinbouw

Actuele informatie over ontwikkelingen in land- en tuinbouw

RSS
infographic land en tuinbouw Brabant

De landbouw en voedselproductie zijn belangrijke economische activiteiten in Noord-Brabant met een grote impact. In het bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ zet de provincie een lijn uit voor de gewenste toekomstige ontwikkeling, die het komend jaar verder wordt uitgewerkt. Om die uitwerking een goede basis te geven heeft de provincie Noord-Brabant Wageningen Economic Research gevraagd op basis van feiten een zo actueel mogelijk beeld te geven van de primaire sectoren binnen de Brabantse Agrofood. Meer informatie