Aanstelling onbezoldigde ambtenaren en aanwijzing toezichthouders naleving regelgeving fysiek leefomgeving

Home > Inwoners > Nieuws > Aanstelling onbezoldigde ambtenaren en aanwijzing toezichthouders naleving regelgeving fysiek leefomgeving

Aanstelling onbezoldigde ambtenaren en aanwijzing toezichthouders naleving regelgeving fysiek leefomgeving

RSS

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat zij medewerkers van MB-All en de Werkorganisatie CGM en hebben aangesteld als onbezoldigd ambtenaar en aangewezen als toezichthouder. Zij zijn belast met het toezicht op de naleving van de regelgeving op onder andere het gebied van de fysieke leefomgeving in de gemeente Sint Anthonis (denk aan toezicht in horecagelegenheden en bij evenementen). 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van deze bekendmaking. Met deze bekendmaking wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 3:40, 3:41 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor een overzicht van alle (lokale) wet- en regelgeving, kunt u het besluit op afspraak inzien bij de balie van het gemeentehuis.