Aanleg nieuw bos aan ’t Zand in Westerbeek

Home > Inwoners > Nieuws > Aanleg nieuw bos aan ’t Zand in Westerbeek

Aanleg nieuw bos aan ’t Zand in Westerbeek

RSS
aanplant nieuw bos 't Zand

Gemeente Sint Anthonis werkt aan meer biodiversiteit. Bijvoorbeeld door de randen rondom natuurgebieden, lanen- en singelstructuren ecologisch te versterken. Ook wordt er geïnvesteerd in het Natuurnetwerk en de ecologische verbindingszones binnen de gemeentegrenzen. Eén van de ambities waar de gemeente mee aan de slag is gegaan, is de aanleg van nieuw bos. Bij ’t Zand in Westerbeek wordt een bos van 2,82 hectare aangelegd. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 4 voetbalvelden.

De aanplant van het nieuwe bos is in volle gang

De gemeente is 22 maart gestart met de aanplant. Wethouder Huub Bellemakers ging vrijdag 26 maart op werkbezoek en plantte ook een paar jonge boompjes in het bos in wording.

Een gevarieerd bos voor mens, plant en dier

Er is gekozen voor de aanleg van een gevarieerd bos. Er worden door Bosgroep Zuid-Nederland 24 verschillende boom- en struiksoorten aangeplant, bijna 9.000 stuks.

Een aantal van deze soorten levert specifiek een bijdrage aan de bodemontwikkeling en biodiversiteit. Ook komt er een gevarieerde bosrand met bloeiende en besdragende struiken. Zo’n bosrand is niet alleen heel mooi, de rand is ook belangrijk voor vogels en insecten, waaronder bijen.

Een deel van het bos wordt een voedselbos

In een stuk bos worden vruchtdragende bomen en struiken geplant, zoals tamme kastanjes en notenbomen. De vruchten en noten zijn vooral als voedsel voor de dieren bedoeld, maar ook bezoekers kunnen de vruchten en noten in de toekomst vrij plukken en rapen. 

Ter bescherming van het jonge bos wordt er voorlopig een wildraster geplaatst

In de eerste jaren zal het bos nog niet echt zichtbaar zijn, omdat het relatief kleine plantjes zijn in een mengsel van bloeiende planten en graan. Dit mengsel beschermt de jonge planten tegen te veel wind en zon. Om te voorkomen dat het reeën de planten beschadigen komt er de eerste jaren een wildraster rondom het perceel te staan. Als het bos wat groter is, na ongeveer 5 tot 10 jaar, kan dit raster weer weg. Het bos is dan ook toegankelijk voor wandelaars.   

Het bos gaat een aantrekkelijk landschap én duurzame grondstof opleveren

Het bos wordt een plek om te ontspannen, is onmisbaar voor de biodiversiteit en draagt bij aan een aantrekkelijk landschap. Het legt ook CO₂ vast en levert daarmee een positieve bijdrage aan het klimaat. Een aantal bomen in dit bos dient in de toekomst voor het produceren van kwaliteitshout. Dit is hout wat je kan gebruiken als duurzame grondstof. Denk aan constructiehout, meubelhout en fineerhout. Deze duurzame toepassing zorgt er ook voor dat de vastgelegde CO₂ in het hout blijft zitten. Dat maakt het een mooi alternatief voor constructiematerialen zoals staal en beton, waar in het productieproces juist CO₂ vrijkomt. Ook speelt het bos een rol in het herstellen en verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit.