5-11 Openbare raadsvergadering online te volgen

Home > Inwoners > Nieuws > 5-11 Openbare raadsvergadering online te volgen

5-11 Openbare raadsvergadering online te volgen

RSS

Op donderdag 5 november om 19:00 uur vindt de openbare vergadering van de raad plaats. In verband met de aangescherpte coronaregels vergadert de raad digitaal. De vergadering is via een livestream rechtstreeks te volgen of later terug te kijken. Hoofdonderwerp van de vergadering vormt de behandeling en vaststelling van de Begroting 2021. De link naar deze livestream wordt op www.sintanthonis.nl/raad-college gepubliceerd. De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vragenronde
4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 15 oktober 2020
5. Actiepuntenlijst
6. Mededelingen
7. A-stukken (hamerstukken)
  7.1. Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter raadscommissie
  7.2. Zienswijze deelname VRBN in Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.
  7.3. Verzoek toetreding gemeente Boxtel tot de GR BHIC en wijziging GR BHIC per 1 januari 2021
  7.4. Voorstel tot vaststelling van de Centrumregeling en Dienstverleningsovereenkomst voor de     dienstverlening van de gemeente Land van Cuijk aan de gemeente Grave, met ingang van 2022
8. B-stukken (bespreekstukken)
  8.1. Begroting 2021
9. Sluiting

Ter inzage
Meer informatie en de stukken zijn te vinden op www.sintanthonis.nl/raad-college