5-10 Informatiebijeenkomst ’t Hofje en toekomstige (woningbouw)ontwikkeling Ledeacker

Home > Inwoners > Nieuws > 5-10 Informatiebijeenkomst ’t Hofje en toekomstige (woningbouw)ontwikkeling Ledeacker

5-10 Informatiebijeenkomst ’t Hofje en toekomstige (woningbouw)ontwikkeling Ledeacker

RSS

Op de hoek van Den Dries en Den Akker in Ledeacker is de ontwikkeling van een woonhof in voorbereiding. Het bestemmingsplan daarvoor ligt momenteel ter inzage.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 5 oktober 2020 informeert de ontwikkelaar van het plan, Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V., u over het plan. Daarnaast informeren wij u als gemeente over een alternatieve ontsluiting van deze wijk in combinatie met toekomstige woningbouwontwikkelingen.

Vanwege het coronavirus hebben we de avond opgedeeld in 2 blokken (20.15 – 21.00 uur/ 21.15 – 22.00 uur). Daarnaast hebben we de keuze gemaakt om de avond te organiseren in MFC Oelbroeck. Daar kunnen we meer mensen op gepaste afstand ontvangen.

Wilt u bij deze informatiebijeenkomst aanwezig zijn, meldt u dan aan via aanmelden@sintanthonis.nl.Wij vragen u om zoveel mogelijk met één persoon per huishouden te komen. Op die manier krijgen meerdere huishoudens de kans om deel te nemen.