Omleidingen

Home > Inwoners > Infopagina N602 > Omleidingen

Omleidingen

Voor passanten die niet in Sint Anthonis, Ledeacker of Wanroij hoeven te zijn, is tijdens de werkzaamheden aan de N602 een omleiding ingesteld. Voor het doorgaande verkeer – dus voor iedereen die niet in de kernen Sint Anthonis, Ledeacker of Wanroij moet zijn – geldt één omleiding, namelijk via de N277 (Middenpeelweg). Deze omleiding wordt duidelijk aangegeven met de bekende gele borden.

Uiteraard kunnen inwoners van de drie dorpen tijdens werkzaamheden wel naar hun woningen en kunnen klanten terecht bij de winkels en bedrijven in de dorpen. Bij de aanbesteding heeft de gemeente een aantal voorwaarden gesteld. Een daarvan is een zo goed mogelijke bereikbaarheid van de winkels, bedrijven en belangrijke voorzieningen (huisartsen, gezondheidspraktijken, brandweer, sportaccommodaties).

De aannemers Infrascoop (reconstructie in de kernen Wanroij, Ledeacker en Sint Anthonis) en Van Gelder (asfaltering N602 buiten de kernen) hebben gezamenlijk een plan uitgewerkt voor de routes en bereikbaarheid. Ook aannemer Spie (aanleg glasvezel) is hierbij betrokken, omdat de wegreconstructie hand in hand gaat met de aanleg van glasvezel in de drie dorpen. Uitgangspunt van de aannemers is kort en compact werken. Met winkels en bedrijven is contact gelegd, zodat steeds heldere is hoe het laden en lossen van goederen mogelijk is.